Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Moedige Stappen 

Versie: 1 oktober 2022

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden van Moedige Stappen, gevestigd te Groningen onder KVK nummer 82366616. Voor de leesbaarheid heb ik gekozen voor het gebruik van Moedige Stappen, ik of mij. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat, wordt Ilse de Roos van Moedige Stappen bedoeld.

1. Definities

 • Opdrachtnemer: Moedige Stappen
 • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt
 • Diensten: alle door mij aan de opdrachtgever geleverde diensten en producten 

2. Voorwaarden 1-op-1 coaching

 • De 1-op-1 coaching wordt uitgevoerd door Ilse de Roos.
 • De 1-op-1 coaching wordt aangeboden in trajecten, voor de actuele details van de verschillende trajecten verwijs ik naar de website www.moedigestappen.nl.
 • Een traject kan bestaan uit coaching (online of in de natuur) en/of runningtherapie.
 • Afspraken (dag, tijdstip, locatie) plannen we in overleg in. 
 • Tijdens een traject span ik mij maximaal in om je te faciliteren in jouw proces. Om je zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, volg ik scholing, cursussen en trainingen en blijf ik mezelf ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak.
 • Om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen, verwacht ik van jou ook maximale inzet. Door aan de slag te gaan met adviezen, opdrachten of oefeningen, door je open te stellen, kortom door een actieve rol in jouw proces. Je neemt eigen verantwoordelijkheid voor je proces.
 • Het annuleren van een afspraak kan kosteloos tot minimaal 24 uur van tevoren, per mail of app. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Als er sprake is van overmacht, dan zal ik per situatie bepalen hoe hiermee om te gaan.
 • Indien ik zelf verhinderd ben, informeer ik je hier zo spoedig mogelijk over en plannen we in overleg een nieuwe afspraak. 
 • Indien één van beide partijen, opdrachtgever of opdrachtnemer, een traject voortijdig wil beëindigen, is mijn intentie om hier in goed overleg samen een oplossing voor te vinden.

3. Voorwaarden online traject

 • Het online traject is gemaakt en wordt uitgevoerd door Ilse de Roos.
 • Het online traject bestaat uit diverse gidsen, video’s, audio’s, podcasts en een online 1-1 coachsessie. Er wordt gebruik gemaakt van de online leeromgeving LearnDash.
 • Je krijgt direct toegang tot het online traject bij betaling via het betaalsysteem Mollie.
 • Toegang tot het online traject is persoonlijk en mag niet worden gedeeld.
 • Er is geen sprake van herroepingsrecht, aangezien het een levering van digitale inhoud betreft.
 • Het online traject kun je in je eigen tempo doorlopen. Je hebt 6 maanden toegang tot de training. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van het traject binnen deze termijn.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de bijbehorende online 1-1 coachsessie binnen de termijn van 6 maanden. Je kunt de coachsessie inplannen door mij een mail te sturen (ilse@moedigestappen.nl). In iedere module van het traject word je hierop geattendeerd.
 • Om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen, ben je zelf verantwoordelijk voor het doorlopen en toepassen van de inhoud van het online traject.

4. Voorwaarden groepsdag

 • De groepsdag (genaamd: ‘dag voor moeders’) wordt uitgevoerd door Ilse de Roos van Moedige Stappen en Saskia Rasker van Praktijk leef het voor.
 • De ‘dag voor moeders’ vindt plaats op locatie in Onnen.
 • De aanmelding is definitief bij ontvangst van betaling van de factuur.
 • Annuleren kan kosteloos tot minimaal 1 maand voor de datum van de groepsdag. Bij annulering tot minimaal 2 weken voor de datum van de groepsdag wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 2 weken voor de datum van de groepsdag wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
 • Wij, Moedige Stappen en Praktijk leef het voor, behouden het recht om de groepsdag te annuleren bij onvoldoende deelname of overmacht. We informeren je hierover zo spoedig mogelijk. Zo mogelijk wordt de dag verplaatst. Indien dit niet mogelijk is wordt het tarief gerestitueerd. 

5. Betaling

 • Tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld op de factuur.
 • De betaaltermijn is 14 dagen, zoals vermeld op de factuur.
 • Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.
 • Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, ontvang je een herinnering. Indien de betaling van deze factuur ook niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zal het traject (tijdelijk) worden gestopt. 
 • Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. Intellectueel eigendom

 • Alle schriftelijke informatie, video’s, audio’s en podcasts die je van mij ontvangt in alle aangeboden diensten, zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet zonder toestemming gedeeld worden met derden.

7. Aansprakelijkheid

 • Moedige Stappen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in relatie tot haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
 • Voorafgaand aan een traject bestaande uit runningtherapie, vul je een gezondheidsvragenlijst (PAR-Q) naar waarheid in. Indien 1 of meer van de vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, verwijs ik je naar je (huis)arts voor we starten met fysieke inspanning. 
 • Indien er voor of tijdens het traject redenen naar boven komen waarbij ik, op basis van mijn achtergrond in de paramedische zorg, inschat dat er andere zorg nodig is, dan zal ik je hierover adviseren. Het is jouw verantwoordelijkheid om dit advies al dan niet op te volgen.

8. Klachten

 • In geval van klachten is mijn intentie om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • Op iedere overeenkomst tussen Moedige Stappen en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

9. Privacy

 • In de privacyverklaring van Moedige Stappen lees je hoe ik omga met je persoonsgegevens. Deze kun je vinden op de website www.moedigestappen.nl.

Heb je vragen of wil je even contact?

Je kunt mij bereiken per mail: ilse@moedigestappen.nl